تعرفه‌ها

نرخهای ساعتی

1 ساعت: ۱۲۰ تومان

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی گویند.

2 ساعت: ۲۰۰ تومان

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی گویند.

3 ساعت: 380 تومان

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی گویند.

پکیج‌ها

پیشنهاد تابستانی

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

یک وقت رزرو کنید

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش جسمی و روحی است.

به ما بپیوندید

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند میگویند.

در ارتباط باشید

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند میگویند.