سالن ماساژ درمانی ما

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

خدمات ما

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

بسته کامل

محبوب ترین

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند تکنیکی میباشد.

بسته پایه

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند تکنیکی میباشد.

بسته انحصاری

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند تکنیکی میباشد.

سنگ داغ

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند تکنیکی میباشد.

خودتو ریلکس کن

لذتش رو ببر.

درباره‌ی ما

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است. ماساژ شامل فشار ثابت یا در حال حرکت یا لرزش، و کمک به حرکات مکانیکی بدن است که می‌تواند با دست، انگشتان، آرنج، زانو، ساعد، و پاها انجام می‌شود. بافت هدف ماساژ شامل عضلات، تاندونها، رباطها، فاسیا، پوست، مفاصل، یا سایر بافت همبند، و همچنین رگ‌های لنفاوی

عضویت در  اسپا

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش است.

یک وقت رزرو کنید

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند با استفاده از تکنیک‌های مختلف، به منظور افزایش عملکرد، کمک در روند درمان، و ترویج آرامش و آسایش جسمی و روحی است.

به ما بپیوندید

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند میگویند.

در ارتباط باشید

ماساژ یا ورزمان به دستکاری لایه‌های سطحی و عمیق عضلانی و بافت همبند میگویند.