به‌زودی برمیگردیـم!

مدافعان قدرتمند دیـوی

مشاهده‌ی تیزر رسمی

برای دریافت بهترین و جدیدترین آپدیت‌های رسمی مشترک شویـد

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی جوابگوی سوالات طراحی باشد.