خدمات

تیم ما

۷۸۷۸ ۳۴۳ (۰۲۱)

ما‌ چه‌میکنیم؟

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت، بو، دود، گرما، گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است که با دقت بالا صورت میگیرد.

گرمایش

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت، دود، گرما، گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

سرمایش

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت، دود، گرما، گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

تصفیه

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت، دود، گرما، گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

تهویه فرایندی برای کنترل دما یا زدودن رطوبت گردوغبار و باکتری‌ها توسط تعویض و جابه‌جایی هوای یک محیط است.

همین‌حالا آغاز کنید

جهت دریافت آخرین خبرها و آفرهای ویژه ما حتما مشترک خبرنامه ما شوید. از آن‌ها در سریع‌ترین مطلع شوید، همه چیز در جیب شماست

۷۸۷۸ ۳۴۳ (۰۲۱)

تهران شهرک غرب، بلوک ۵، ساختمان اچ واک